ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16:45 – 18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ SALA SPORT
ΤΕΤΑΡΤΗ 16:45 – 18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ SALA SPORT
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00 – 17:15 ΚΛΕΙΣΤΟ SALA SPORT
ΣΑΒΒΑΤΟ 10:30 – 12:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11:30  – 13:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ