ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΤΡΙΤΗ 19:30 – 21:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19:30 – 21:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15:00 – 16:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00  – 19:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00  – 09:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13:30 – 15:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ