ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19:30 – 21:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 19:30 – 21:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21:00 – 22:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14:30 – 15:30 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ  13:30 ΑΓΩΝΑΣ