Κανονισμός Λειτουργίας

Οι «ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδιωτικής πρωτοβουλίας που σκοπό έχει να μάθει στα παιδιά την αξία του αθλητισμού μέσω του μπάσκετ και να αναπτύξει την συνεργασία, την ομαδικότητα και την φιλία μεταξύ των παιδιών.

Στόχος του σωματείου είναι τα παιδιά των ακαδημιών να μάθουν σωστά το άθλημα, να αντιλαμβάνονται όπως πρέπει το παιχνίδι, να αποκτήσουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να είναι σωστοί αθλητές και να επανδρώσουν στο μέλλον τα αγωνιστικά τμήματα.

Κύριο και σχεδόν μοναδικό έσοδο των ακαδημιών είναι οι εισφορές των γονέων. Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται τα έξοδα των προπονητών & τα έξοδα συντήρησης των αθλητικών υποδομών μας.

Το σωματείο διοικείται από επταμελές συμβούλιο το οποίο είναι υπεύθυνο για την επιλογή των προπονητών και την οικονομική διαχείριση του συλλόγου. Το συμβούλιο ορίζει τους εφόρους ανά τμήμα.

Οι έφοροι είναι εκπρόσωποι του σωματείου, είναι υπεύθυνοι για τα δελτία των παιδιών που αγωνίζονται, ακολουθούν την ομάδα στους αγώνες, επιλύουν τυχόν προβλήματα μεταφοράς των παιδιών στους εκτός έδρας αγώνες με την συνδρομή των γονέων, παρακολουθούν προπονήσεις, ενημερώνουν τους γονείς για τυχόν αλλαγές προγράμματος και υποχρεούνται να επιλύουν προβλήματα και απορίες των γονέων ενημερώνοντας το διοικητικό συμβούλιο. Οι έφοροι γνωστοποιούνται στους γονείς στην αρχή της περιόδου.

Υπεύθυνος για τους προπονητές και το πρόγραμμα προπονήσεων είναι ο κος Ζαφειράκης Γεώργιος( Α΄ προπονητής) ο οποίος παρακολουθεί το πρόγραμμα προπονήσεων και τους αγώνες των παιδιών.

Το πρόγραμμα των προπονήσεων γνωστοποιείται κατά την εγγραφή, με την επιφύλαξη κάποιων μεταβολών που οφείλονται σε λόγους για τους οποίους δεν είναι υπεύθυνος ο σύλλογος.

Η εγγραφή του παιδιού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των κανονισμών και απαιτήσεων του συλλόγου.

Κατά την εγγραφή απαιτούνται:

Α. Πιστοποιητικό υγείας από παιδίατρο, παθολόγο ή καρδιολόγο. Σε περίπτωση που η βεβαίωση δεν προσκομισθεί εντός δεκαπενθημέρου από την εγγραφή, ο κηδεμόνας θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της παράλειψης.

Β. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής (300€) καταβάλλεται εναλλακτικά με τους κάτωθι τρόπους:

Eξ ολοκλήρου κατά την εγγραφή με έκπτωση 15%

ή σε δέκα (10) ισόποσες δόσεις :

1η δόση : κατά την εγγραφή                  2η δόση : 1 – 5 Οκτωβρίου

3η δόση : 1 – 5 Νοεμβρίου                     4η δόση : 1 – 5 Δεκεμβρίου

5η δόση : 1 – 5 Ιανουαρίου                    6η δόση : 1 – 5 Φεβρουαρίου

7η δόση : 1 – 5 Μαρτίου                        8η δόση : 1 – 5 Απριλίου

9η δόση : 1 – 5 Μαϊου                           10η δόση : 1 – 5 Ιουνίου

Παρατήρηση : Οικογένειες με δύο παιδιά στην Ακαδημία θα έχουν συνολική έκπτωση 25% . Στην περίπτωση που γίνει εγγραφή για περισσότερα παιδιά της ιδίας οικογένειας δεν θα υπάρχει επιπλέον χρέωση πέραν των δύο παιδιών. Σε περίπτωση άνεργου γονέα, με προσκόμιση της κάρτας ανεργίας, παρέχεται έκπτωση 20% στην ετήσια συνδρομή.

Το κόστος για τα ρούχα των αθλητών δεν συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια συνδρομή.

ΚΑΜΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ αν δεν εκπληρωθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις .

1.   Με την έναρξη της περιόδου τα παιδιά κατατάσσονται σε τμήματα με κριτήριο την ηλικία και τις τεχνικές γνώσεις που έχουν. Η κατάταξη γίνεται ΜΟΝΟΝ από τους προπονητές των τμημάτων με την έγκριση του υπεύθυνου προπονητή της Ακαδημίας. Κατά την διάρκεια της περιόδου μετά από πρόταση του προπονητή του τμήματος και με την σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου μπορεί να γίνει αλλαγή του τμήματος του παιδιού. Στην αρχική κατάταξη όπως και στις προαναφερθείσες αλλαγές η διοίκηση και οποιοσδήποτε άλλος ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

2.   Για οποιοδήποτε παράπονο ή απορία τους, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται ΜΟΝΟ στον έφορο της ομάδας. Το έργο των προπονητών είναι η προπόνηση και η διαχείριση των αγώνων, καμία διοικητική ή άλλη ευθύνη δεν έχουν και κρίνονται μόνο από τον Α’ προπονητή και κατ’ επέκταση από την διοίκηση. Απαγορεύονται αυστηρά υποδείξεις ή εκδηλώσεις παραπόνων στους προπονητές. Οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει κάποιος απευθύνεται στον έφορο του τμήματος. Στην περίπτωση που ο γονέας κρίνει ότι η απάντηση του εφόρου δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να απευθυνθεί απ’ ευθείας στην διοίκηση.

3.   Η παρουσία των εγγραφέντων παιδιών στις προπονήσεις είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση. Τα παιδιά ΔΕΝ θα συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων αν δεν παρακολουθούν ικανοποιητικό αριθμό προπονήσεων. Οι αθλητές-αθλήτριες είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στο χώρο της προπόνησης 10 λεπτά πριν την έναρξη αυτής και να είναι ντυμένοι με τα ρούχα του συλλόγου.

Τέλος η διοίκηση θέλει να υπενθυμίσει ότι κύριος στόχος της είναι να μάθει στα παιδιά μπάσκετ, να προωθήσει την αξία της ομαδικότητας και να δημιουργήσει τους μελλοντικούς παίκτες. Σε αυτό το εγχείρημα, θεωρεί τους γονείς απαραίτητους και καταλυτικούς συνεργάτες. Η συμμετοχή τους και η συμμετοχή των παιδιών στις εκδηλώσεις του συλλόγου, συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών, που είναι απαραίτητες για την επιτυχία ενός ομαδικού αθλήματος.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ.